Scroll Top

PADEREWSKI SYMPHONY ORCHESTRA

The Paderewski Symphony Orchestra of Chicago (PaSO) działa w od września 1997 roku i jest najwiêksz¹ na świecie organizacj¹ kulturaln¹ poza granicami kraju, której działalność ma na celu promowanie muzyki, kultury, historii i tradycji polskiej. PaSO jest zawodow¹ orkiestr¹ symfoniczn¹

5844 N. Milwaukee Ave. Suite 201 Chicago, IL, 60646

Learn More

Events by this organizer

No Events